restoracio

restoracio

La laboristo de la jaro

Prezentante la laboristojn de "Fuji no Kuni Maestro Chef" kiu estis premiita "La Laboristo de la Jaro" kvinfoje.

R5 jaro | R4 jaro |  R3 jaro |  R2 jaro |  R unua jaro |  H30 |  H29 |  H28 |  H27 |  H26 |  H25 |  H24 |  H23 |Reiwa 5-a jaro

Toshiya Ichiki (Kaiseki Ikki)
Eiji Uchiyama (Umiko Rakuzen Kamatsuru)
Chikako Shiratori (Bifsteko & Eŭropa Kuirarto Le Monde Fujigaya)
Hiroaki Takimoto (Kawane Onsen Hotelo)
Kiji Tanaka (Kora Manĝado Francio)
Kentaro Nakamura (Fiŝaj pladoj specialaĵo Totoichi)
Masako Nonaka (Manyotei)
Kosuke Fukada (Japana restoracio Nakaya)
Yuji Hoshina (Hotelo Grand Hills Ŝizuoka Japana Restoracio Karin)
Tomohiro Maekawa (La Orienta Teraso)
Strato Machida (Kafejo&Restoracio LENRI)Reiwa 4-a jaro

Toshiya Ichiki (Kaiseki Ikki)
Eiji Uchiyama (Umiko Rakuzen Kamatsuru)
Toru Kuroba (Ristorante Sakurakagami)
Eriko Sasamata (Escepta vino & Itala Rosato de Mamma)
Hiroaki Takimoto (Kawane Onsen Hotelo)
Kiji Tanaka (Kora Manĝado Francio)
Yuko Tanaka (Kora Manĝado Francio)
Yumi Ĉiba (Kongro fiŝo bambuo suŝio)
Yuya Tsukada (ELEGRANTO U)
Kentaro Nakamura (Fiŝaj pladoj specialaĵo Totoichi)
Yuji Hoshina (Hotelo Grand Hills Ŝizuoka Japana Restoracio Karin)
Tomohiro Maekawa (La Orienta Teraso)
Masaki WatanabeReiwa 3-a jaro

Toshiya Ichiki (Kaiseki Ikki)
Yoichi Ikeda
Masamichi Ogawa (gawa Mishima)
Yoshiyuki Kaizuka
Takao Kikuchi
Eriko Sasamata (Escepta vino & Itala Rosato de Mamma)
Kiji Tanaka (Kora Manĝado Francio)
Yumi Ĉiba (Kongro fiŝo bambuo suŝio)
Koji Tsutsumi ( Mori no Fuu)
Yasumasa Terada ( Hotelo Ito Garden)
Kosuke Fukada
Masaki WatanabeReiwa 2-a jaro

Fumihiro Suguro [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Atsushi Nakamichi [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Tomoko Yamazaki (Suŝio restoracio Yamashichi) [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Kazuyoshi Aoki
Toshiya Ichiki (Kaiseki Ikki)
Shozo Uĉida
Masamichi Ogawa (gawa Mishima)
Takao Kikuchi
Eriko Sasamata (Escepta vino & Itala Rosato de Mamma)
Yoshihiro Shiratori (Bifsteko & Eŭropa Kuirarto Le Monde Fujigaya)
Chikako Shiratori (Bifsteko & Eŭropa Kuirarto Le Monde Fujigaya)
Kiji Tanaka (Kora Manĝado Francio)
Kosuke Fukada
Masaki WatanabeReiwa unua jaro

Kazutoshi Aoki [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Masaya Goto [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Osamu Tagata (Manfarita soba tagata) [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Yoshinori Furuhashi [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Kazuyoshi Aoki
Yoichi Ikeda
Takao Kikuchi
Eriko Sasamata (Escepta vino & Itala Rosato de Mamma)
Yoshihiro Shiratori (Bifsteko & Eŭropa Kuirarto Le Monde Fujigaya)
Chikako Shiratori (Bifsteko & Eŭropa Kuirarto Le Monde Fujigaya)
Fumihiro Suguro
Kiji Tanaka (Kora Manĝado Francio)
Atsushi Nakamichi
Yoshifumi Miwa (Restoracio Bunbuku)
Tomoko Yamazaki (Suŝio restoracio Yamashichi)
Mario Yamashita
Masaki Watanabe30

Yasuyuki Inozume (Kaneyoshi Ichitoan ) [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Satoru Okabe (Ĉina manĝaĵo Houou) [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Kazumasa Hiyama (Hotelo Ito Garden) [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Yuyuki Yamaguchi (Okcident-eŭropa Kuirarto Savaka) [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Kazutoshi Aoki
Nobuharu Ido
Shozo Uĉida
Takao Kikuchi
Masaya Goto
Eriko Sasamata (Escepta vino & Itala Rosato de Mamma)
Fumihiro Suguro
Osamu Tagata (Manfarita soba tagata)
Iru Tsumura (Hotelo Grand Hills Ŝizuoka Ĉina Restoracio Fusuiju)
Takayuki Nagano (Pastejo Goute)
Atsushi Nakamichi
Kosuke Fukada
Yoshinori Furuhashi
Tomoko Yamazaki (Suŝio restoracio Yamashichi)29

Mitsuhiro Ishikawa (Restoracio Mitsu) [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Kazutoshi Aoki
Yasuyuki Inozume (Kaneyoshi Ichitoan)
Shozo Uĉida
Satoru Okabe (Ĉina manĝaĵo Houou)
Masaya Goto
Fumihiro Suguro
Osamu Tagata (Manfarita soba tagata)
Atsushi Nakamichi
Masako Nonaka (Manyotei)
Kazumasa Hiyama (Hotelo Ito Garden)
Yoshinori Furuhashi
Yuyuki Yamaguchi (Okcident-eŭropa Kuirarto Savaka)
Tomoko Yamazaki (Suŝio restoracio Yamashichi)28

Hisayuki Adachi [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Fuminori Nishitani [Aljuĝita la titolo de "Fuji no Kuni Maestro Chef"]
Kazutoshi Aoki
Osamu Tagata (Manfarita soba tagata)
Mitsuhiro Ishikawa (Restoracio Mitsu)
Kazumasa Hiyama (Hotelo Ito Garden)
Yasuyuki Inozume (Kaneyoshi Ichitoan)
Yuyuki Yamaguchi (Okcident-eŭropa Kuirarto Savaka)
Satoru Okabe (Ĉina manĝaĵo Houou)
Tomoko Yamazaki (Suŝio restoracio Yamashichi)
Masaya Goto27

Kazutoshi Aoki
Osamu Tagata (Manfarita soba tagata)
Mitsuhiro Ishikawa (Restoracio Mitsu)
Kazumasa Hiyama (Hotelo Ito Garden)
Yasuyuki Inozume (Kaneyoshi Ichitoan)
Yoshinori Furuhashi26

Hisayuki Adachi
Takayuki Ono (Kosanso)
Mitsuhiro Ishikawa (Restoracio Mitsu)
Fuminori Nishitani
Yasuyuki Inozume (Kaneyoshi Ichitoan)
Kazumasa Hiyama (Hotelo Ito Garden)
Satoru Okabe (Ĉina manĝaĵo Houou)
Yuyuki Yamaguchi (Okcident-eŭropa Kuirarto Savaka)25

Hisayuki Adachi
Fujio Takagi
Toru Arima (Shunki)
Fuminori Nishitani
Masamichi Ogawa (gawa Mishima)
Kenji Masaki
Takayuki Ono (Kosanso)
Kosuke Fukada
Masaya Goto
Yuyuki Yamaguchi (Okcident-eŭropa Kuirarto Savaka)
Masahiro Gomi
Kenjo Yoshimura24

Hisayuki Adachi
Kenji Sato (Itala restoracio Salute)
Toru Arima (Shunki)
Hideyuki Takabayashi (Japana Kuirarto Suŝio Han Aiji)
Mitsuhiro Ishikawa (Restoracio Mitsu)
Iru Tsumura (Hotelo Grand Hills Ŝizuoka Ĉina Restoracio Fusuiju)
Tomiya Inaba
Fuminori Nishitani
Satoru Okabe (Ĉina manĝaĵo Houou)
Yoshinori Furuhashi
Masahiko Koseki
Akio Yagi (Machitsukirou)23

Hisayuki Adachi
Keiji Nagato
Toru Arima (Shunki)
Atsushi Nakamichi
Yoshihiro Shiratori (Bifsteko & Eŭropa Kuirarto Le Monde Fujigaya)
Toshiya Ichiki (Kaiseki Ikki)
Fumihiro Suguro
Mikiyasu Sakata
Hiroshi Yamada
Takaya Nakazawa
Toru Kuroba (Ristorante Sakurakagami)
Fuminori Nishitani
Masahiro Gomi